Det lokale eltilsyn

DLE

Everket har forpliktet seg etter strømleveringsvilkårene til å levere strøm etter visse spesifikasjoner, blant annet at spenningen er innenfor visse grenser (207 V – 253 V). Har du mistanke om at spenningen er for lav, dvs. for svakt lys i lamper, altfor lang koketid eller en TV som faller ut, må du ta kontakt med everket, som da vil gjøre kontrollmålinger. Everket er også pålagt av myndighetene å ta stikkprøver av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i bygninger som blir strømforsynt fra everket. Dette gjelder både nye og bestående installasjoner.

Denne kontrollen utføres av det lokal eltilsynet (DLE) ved everkene. De kan ifølge lovverket ikke nektes adgang. Etter en kontroll skal DLE sende en rapport som inneholder pålegg om å rette reil og mangler og med angivelse av frister for retting. Rapporten kan også angi at det ikke ble funnet noe galt. Dersom en rapport inneholder pålegg som du selv har lov til å rette, kan du selv sende melding tilbake om hvordan du har utført rettingen, eller at du har kassert det utstyret pålegget gjelder. Gjelder pålegget feil eller mangler ved den faste installasjonen eller fast montert utstyr, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør.

Det lokale eltilsynet består av teknisk sjef og avdelingsingeniør. Disse kan kontaktes vedrørende elsikkerhet og tilsyn. Kontortid 8-15. Se kontaktinformasjon her.

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.