Om Andøy Energi

Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I 1964 ble de tre eierkommunene slått sammen og selskapet ble et rent kommunalt elverk; Andøy Kommunale Kraftverk.

22. juni 1994 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og fikk navnet Andøy Energi AS. Andøy Energi AS driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor i Risøyhamn, konsesjonsområdet er Andøy kommune.

Andøy Energi AS sin forretningssidé er som følger:

Selskapet har til formål å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, kjøpe og selge energi samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette og eventuell annen virksomhet som kan styrke selskapets økonomi og inntjeningsevne, herunder å samarbeide med eller delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Hentet fra selskapets vedtekter pr 01.06.05, §3

LEDELSE

Kjell-Are Johansen – Adm. Direktør
Terje Heggelund Andreassen – Teknisk sjef
Jørn Lauritzen – Økonomisjef

EIERFORHOLD

Andøy Energi AS eies 100 % av Andøy kommune (3 000 aksjer á kr 5 000,-)
Aksjekapitalen er på til sammen kr.15 000 000,-.

GENERALFORSAMLING

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

EIERFORHOLD I ANDRE SELSKAPER

Andøy Energi AS er aksjonær i Niingen Kraftlag AS og Nettalliansen AS.

Bedriften har styrerepresentasjon i Niingen Kraftlag AS.

Andøy Energi AS har 22 fast ansatte. Totalt utgjør dette 20 årsverk. Organisasjonen er endringsvillig og forretningsorientert.

 

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.