Kort historikk

Styreformann Tore Malvik og everksjef Svein Pettersen markerer navnebyttet i 1994.

Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I 1964 ble de tre eierkommunene slått sammen og selskapet ble et rent kommunalt elverk; Andøy Kommunale Kraftverk.

22. juni 1994 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og fikk navnet Andøy Energi AS med Andøy kommune som eneeier. Andøy Energi AS driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor i Risøyhamn, og konsesjonsområdet er Andøy kommune.

Selskapet eier et vannkraftanlegg i Lovika og en vindmølle på Kvalnes. Andøy Energi AS har en samlet årsproduksjon på til sammen ca. 7,5 GWh.

Strømforsyningen til området skjer via en 132 kV-linje fra Statnett SFs stasjon i Osvolldalen til Risøyhamn og 66 kV-linje videre til Dverberg og Andenes. Andøy Energi AS er aksjonær i bl.a. Niingen Kraftlag AS, Nordlysnett AS og Andenes Elektriske AS.

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.