Nordlysnett

Gjennom hele Norge er det laget et nettverk av datakabler som kalles for stamnettet. Dette stamnettet er så koblet til tilsvarende stamnett i Europa som så er koblet til Asia, Amerika og så videre.

Frem til 2003 har dette stamnettet vært nærmest utilgjengelig eller vanskelig å nå fra Andøy, men etter at NASA signaliserte et behov for høyhastighetsforbindelse mot den norske satelittstasjonen SvalSat på Svalbard fikk Andøy endelig muligheten til fast tilkobling til stamnettet.

Kabelen fra Svalbard går nemlig i land i Andøy, og derfra videre inn til Harstad hvor den er koblet på resten av internett. Ved å kombinere ressursene hos Andøya Rakettskytefelt og Andøy Energi, ble Nordlysnett dannet og har fått tildelt en del av kabelen mellom Andøy og Harstad. Dermed har vi sikret oss en meget god kapasitet på fiberen og stamnettet.

Nordlysnett har kjøpt disposisjonsrett i fiberkabelen mellom Breivika og Harstad. Her har vi satt opp utstyr som gir oss 1 Gbit/s overføringshastighet. Dette gir oss en enorm kapasitet som igjen garanterer at vi ikke har noen flaskehalser inn mot stamnettet og vår leverandør av internett aksess.

Ved hjelp av trådløs teknologi fra det norske selskapet Nera, gir Nordlysnett nå for første gang i Andøy direkte tilgang på det norske stamnettet.

Selskapets strategi og forretningsidé:

Nordlysnett skal selge bredbåndstjenester i Andøy og regionen forøvrig, samt selge tjenester knyttet til de muligheter som vil følge av at vi får stor tilgang til stamnettet.

Nordlysnett har som strategi å utnytte dagens og fremtidige potensiale innenfor bredbåndsteknologien. Eierselkapet har en teknologisk og administrativ kompetanse som vil være nyttig i dette arbeidet.

Vi er den eneste bredbåndleverandøren som kan levere deg bredbånd overalt i Andøy.
Alle prisene er uten kvotebegrensning når det gjelder nedlasting.


 

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.