FAQ – Dette lurte andre på

Jeg skal bestille/si opp nettleie. Hva gjør jeg?

Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet innmelding nettleiekontrakt/oppsigelse nettleiekontrakt. Du kan også logge deg inn på Min Side og melde flytting der, eller du kan kontakte oss på kundesenteret, tlf. 761 15 500. Nytt kundeforhold: Husk at du må sørge for å bestille strøm i tillegg.

Jeg skal grave. Hva gjør jeg?

Byggherre eller entreprenør skal selv innhente tillatelse for graving på skjemaet gravemelding. Vedlagt må kart med skravert graveområdet foreligge. Kartskisse fås vederlagsfritt hos Andøy Kommune – Plan – og Utvikling og Andøy Energi AS. Gravetillatelsen gjelder i 1 måned.

Jeg trenger byggestrømskap. Hva gjør jeg?

Vi trenger en skriftlig bestilling. Byggestrømskap bestiller du her.

Hvor finner jeg mitt målepunktID?

Ditt målepunktID finner du på din faktura eller på Min Side.

AMS

NVE sine hjemmesider kan du lese mer om smarte strømmålere AMS.

Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installer automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Dette er et viktig ledd i utviklingen av et smartere, sikrere og mer effektivt kraftnett, og har mange fordeler for strømkundene.

Når får jeg ny måler?

Andøy Energi starter montering av nye målere 31.03.2017. Vi starter i Sør-Andøy. Det er et firma som heter OneCo som skal installere de aller fleste målerne i Andøy. Andøy Energi skal selv montere målere til store næringslivskunder og de målerne som ligger vanskelig til, eller der kunden ikke er hjemme når OneCo kommer.

Hva gjør den nye måleren?

Målerne sender timesbaserte målinger, altså hvor mye som forbrukes hver time, til nettselskapet. Nettselskapet deler disse målingene med kundens kraftleverandør. Nettleie og strømregning baseres altså på disse målingene. Denne informasjonen kan ikke deles med andre uten kundens samtykke.

Nettselskapene kan også få informasjon fra måleren f.eks. om strømbrudd, jordfeil, eller problemer med spenningskvaliteten.

Hvilken fordeler har dette for meg som kunde?

Først og fremst blir det enklere å være strømkunde: Du slipper å lese av måleren og får en bedre oversikt over forbruket ditt. I tillegg blir det tryggere å være kunde, ettersom strømbrudd vil bli oppdaget automatisk og kan rettes raskere. For det tredje åpner målerne for tilleggstjenester i hjemmet som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Er de ny strømmålerne nøyaktig?

Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk.

Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette. Alle AMS-målere må typegodkjennes før de kan tas i bruk.

Godkjente målere kontrolleres periodisk basert på statistiske utvalg. Ved avvik fra nøyaktighetskravene må alle AMS-målere i samme gruppe skiftes ut.

Om du har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om du ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. De nye målerne er uansett mer presise enn de gamle. Har du spørsmål om strømregningen etter å ha fått ny måler kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Avgir de nye målerne stråling?

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Vanligvis sendes signal via radionettverk, men data sendes også i enkelte tilfeller over mobilnett, fiber eller strømnett. Data sendes til nettselskapet et fåtall ganger i døgnet.

Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

Jeg er el-sensitiv, må jeg bytte måler?

El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet individuelt. Legeerklæring må legges ved søknaden som skal sendes det lokale nettselskapet.

AMS og personvern

Bruk av måledata som registreres av AMS er bl.a. underlagt personopplysningsloven.

Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden. Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data. Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 3 år.

Notat med mer informasjon om personvern og AMS: Du bestemmer hvem som skal få data fra smarte strømmålere

 

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.