Gravemelding

 

  • Andøy Energi
  • Telenor/Relacom
  • Andøy Kommune
  • Tlf 76 11 55 00
  • Tlf 09146
  • Tlf 76 11 50 43
  • Faksnr 76 11 55 01
  • Faksnr 80 08 01 46
  • Faksnr 76 11 50 30

Vi har som målsetting å drive et strømnett uten personskader og med færrest mulig strømbrudd og skader på materiell.

Hvis det ikke foreligger godkjent gravemelding og det oppstår skade på annen manns eiendom, må ansvarlig utførende bære alle reparasjonskostnader

 

Byggherre eller entreprenør skal selv innhente tillatelse for graving på skjemaet gravemelding

Vedlagt må kart med skravert graveområdet foreligge.

Kartskisse fås vederlagsfritt hos Andøy Kommune – Plan – og Utvikling og Andøy Energi AS

Gravetillatelsen gjelder i 1 måned.

 

Skal du felle trær i nærheten av strømnettet: Ta kontakt med oss før du starter.

 

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.