Nettleie privatkunder

Nettleie Andøy Energi 

Kunder som er tilknyttet Andøy Energi sitt nett, må betale nettleie til oss. Det er myndighetene gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som regulerer hvordan nettleien skal beregnes og fastsetter inntektsrammene til nettselskapene i Norge. Nettleien beregnes av oss slik at inntekten for det enkelte år er tilpasset den tildelte inntektsrammen.

Nettselskapenes nettleie er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 som krever at husholdningskunder skal ha en nettleie som består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er et fast kronebeløp per år, og skal settes slik at det minimum dekker kundespesifikke kostnader. Dette er kostnader til måling, avregning, fakturering, kundebehandling m.v.

Energileddet i nettleien avhenger av forbruket (øre/kWh), og skal som et minimum settes slik at det dekker kostnadene tilsvarende de marginale tapene (det tapet som oppstår når du ved en gitt belastning tar ut en ekstra kwh) i nettet.

Nettleien skal dekke kostnadene med å få strømmen trygt hjem til våre kunder. Det inkluderer utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet, samt beredskap døgnet rundt. I tillegg til å dekke kostnadene, skal nettleien gi selskapene ”en rimelig avkastning”. Det er regler som setter grenser for hvor stor avkastning som tillates.

NVE stiller også formelle krav til at nettleien skal bestå av et fast beløp som er uavhengig av forbruk, og én pris pr. antall forbrukte kWh. Det er naturlig at en del av nettleien er fast, siden mesteparten av kostnadene i nettet er faste kostnader, og i liten grad er koblet til forbruket.

Andre forhold som påvirker nettleien, er leien som vi må betale til sentralnettet. Det er sentralnettet som er riksveiene i strømforsyningen, og overfører elektrisitet fra ett område av landet til et annet.

Priser fra 01.03.2020

Kundegruppe Fastbeløp kr/år Effektledd kr/kW/år Energipris øre/kWh
Husholdning og mindre næring 3897,- 18,64
Tilkoblingsavgift nye anlegg,
gjenåpning av gamle anlegg og
byggestrømskap
3897,-

Vi er pålagt av staten til å kreve inn avgifter på vegne av dem gjennom nettleien. Dette er forbruksavgiften, som for tiden er 16,13 øre/pr. kWh og avgifter til energifondet som for tiden er 1,00 øre pr. kWh. Dette vil si at du må legge til 17,13 øre/kWh til den variable energi prisen i kolonnen til høyre.

Leveringsvilkår

Personvernerklæring

Nettleie privatkunder

Standar tilknytningsavtale privatkunder

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.