Byggestrøm

Leie av byggestrøm

Andøy Energi leier ut byggestrømskasser for bruk på byggeplasser. Byggestrømkasser må bestilles i god tid, minimum 2 uke før oppsett/nedtaking.

Bestilling av byggestrømskasser skal leveres skriftlig til Andøy Energi. Byggestrømskasser kan benyttes i inntil ett år og blir tatt ned ved permanent tilkobling. Leie utover et år må avtales med Andøy Energi.

Byggestrømskap skal holdes avlåst. Lås med nøkkel leveres ut samtidig med montasje av skapet. Ansvarlig eier skrive under på kontrakt sammen med en montør fra Andøy Energi AS.

Prisene gjelder fra 1.02.2019

Tilkobling (inkludert frakobling) Kr 4 870,- eks mva
Leie av skap pr uke Kr 125,- eks mva
Depositum lås og nøkkel Kr 500,- eks mva
Nettariff for husholdning, fritidsbolig og mindre næring Kr 4870,- pr år/ 25,70 øre/kWh
Stor næring, sikringsstørrelse >125A (tariff N5S) I henhold til uttak

Ved behov for flytting av byggeskap påløper en ny tilkoblingskostnad på kr 4 871,-

Klikk her for å bestille.

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.