Kraftleverandør

Et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet, er en av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked. Dette betyr at nettselskapet ikke skal påvirke konkurransen mellom ulike kraftleverandører (også kalt strømleverandører), samt ditt valg av kraftleverandør.

Som kunde må du inngå avtale med en kraftleverandør, samt en nettleieavtale med det lokale nettselskapet. For ytterligere opplysninger om kraftleverandører se strompris.no

Dersom du ønsker å bytte kraftleverandør, tar du kontakt med den nye kraftleverandøren du ønsker å inngå avtale med. Din nye leverandør vil informere din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte. Ca. tre uker senere vil byttet skje og du vil motta strøm fra din nye leverandør.

Vær oppmerksom på at leverandørskifte ikke blir gjennomført hvis måleravlesning fra kunden uteblir. Det behøves ikke ved automatisk måleravlesning (AMS).

Det koster ingenting å skifte kraftleverandør, og du kan skifte så ofte du måtte ønske. Kontakt din kraftleverandør for eventuell bindingstid på eksisterende avtale og om det påløper bruddgebyr.

Leveringsplikt
Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør vil få midlertidig kraftlevering fra Andøy Energi Nett i henhold til energilovens § 3-3 om nettselskapets leveringsplikt.

 Har du ikke bestilt strøm fra en strømleverandør er din lokale netteier pålagt å levere strøm i mellomtiden. Du vil i denne perioden bli fakturert for strøm fra din netteier. Strøm på leveringsplikt er normalt en del dyrere enn vanlige strømavtaler. Denne leveransen av strøm er det vi kaller leveringsplikt.

Nettselskapet legger deg på leveringsplikt når du for eksempel har overtatt en bolig. Du får brev fra nettselskapet om å snarest velge en strømleverandør, og inntil du har gjort det får du strøm på leveringsplikt fra nettselskapet.
Les om leveringsplikt hos NVE her.

Denne tariffen har et fastledd på 35,- kr/mnd, og består ellers av månedlig gjennomsnittspris for spotkraft i vårt område + 5 øre/kWh eks. MVA i påslag. Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for MVA. Etter de første seks uker er prisen på leveringspliktig kraftleveranser lik Nord Pool Spot pluss 15,00 øre/kWh eks. mva.

 

 

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.