Elbil-lading og sikkerhet

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har laget regelverk som gjelder elektrisk installasjon i forbindelse med lading av el-biler eller hybridbiler.

Disse kravene er laget fordi feil bruk eller en feil i elbilens ladesystem kan skape farlige hendelser i den elektriske installasjonen, og fordi lading kan forårsake forstyrrelser på strømnettet.

DSB har derfor sagt at alle tilkoplinger av ladestasjoner/lade uttak for elbiler, skal forhånd meldes til nettselskapet og godkjennes der, før ladestasjonen/lade uttaket monteres.

Når nettselskapet mottar en forhåndsmelding fra installatør om montering av lader, så foretar nettselskapet en vurdering av strømnettet der laderen skal monteres. Ut fra denne vurderingen vil det bli gitt tillatelse til å kunne lade elbil med en viss strømstyrke. Størrelsen på strømstyrken vil bli oppgitt av nettselskapet (Andøy Energi As ) og avhenger av hvor din bolig/garasje er plassert i strømnettet.

På hjemmesiden til DSB ( www.dsb.no ) kan du i søkefeltet søke på «lading elbil» og få utfyllende informasjon om hvordan et elanlegg som skal lade elbil må se ut, og hvorfor det kan være brannfarlig å benytte eksisterende installasjon.

Det er derfor viktig at du tar kontakt med el installatør, slik at du får en vurdering av din el-installasjon, før elbilen tilkobles strømnettet.

HUSK : Det er du som boligeier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen som er tilkoblet ditt abonnement.

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.